top of page
Urban agriculture course.png

חקלאות עיר קהילה

שבועת האדמה

עלינו

לוגו עמותה.png

שבועת האדמה הינה עמותה ללא מטרות רווח שמטרתה קידום חקלאות עירונית בת-קיימא ופיתוח קהילתי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. אנו מעודדים הקמת מרחבים אקולוגיים-קהילתיים המקטינים את טביעת הרגל הפחמנית של עיר, מספקים תוצרת חקלאית טרייה ובריאה, ומנגישים לקהל הרחב ידע על גידול ירקות בשיטות אקולוגיות וחיים מקיימים במרחב העירוני.

מודל הפעילות

הקמה וטיפוח של מרחבים חקלאיים-אקולוגיים המספקים לתושבי העיר מרחב טבעי נדיר וקשר בלתי-אמצעי עם האדמה, ידע וכלים לאורח חיים בריא ומקיים בעיר וגישה למזון טרי, מקומי ובריא. מרחבים אלו מעודדים מפגש אנושי, מעורבות ויוזמה, מחברים בין אוכלוסיות מכל הקשת של החברה הישראלית, מעלים את השיח הסביבתי על סדר היום ומגבירים את החוסן הקהילתי. 

מאז ועד היום

אנו פועלים משנת 2007 ולאורך הדרך הקמנו פרויקטים רבים: החווה החקלאית העירונית הראשונה בישראל, הקמת וליווי חוות וגינות קהילתיות ברחבי הנגב, הקמת יער מאכל עירוני, פרויקטים עם מוסדות חינוך והשכלה גבוהה, פרויקטים קהילתיים ועוד. כיום אנו עוסקים בהקמת מרחבים אקולוגים-קהילתיים במוסדות ציבור, מתפעלים את החווה העירונית 'בארי', מעבירים קורסים והדרכות, מלווים אנשי חינוך, ומובילים פרויקטים קהילתיים שונים ומגוונים.

השותפים שלנו

bottom of page