top of page
IMG_20211124_093643.jpg

חקלאות עירונית

שיעור האוכלוסייה העירונית בישראל הוא 92%, וגידול האוכלוסייה מהגבוהים בעולם ביחס למדינה מערבית. העיר אמנם מהווה פתרון לגידול האוכלוסייה האנושי, אך מייצרת מורכבויות רבות בגין היותה גורם צרכני בעל טביעת רגל פחמנית גבוהה. הפיכת שטחים פתוחים ומוזנחים ברחבי העיר לשטחים חקלאיים-אקולוגיים-קהילתיים מספקים יתרונות רבים:

המרחבים העירוניים המאפשרים מפגש אנושי מוגבלים והנתק בין קבוצות גיל וקהילות שונות בעיר גדול. המרחב החקלאי מהווה מקום מפגש נדיר המאפשר תקשורת ועשייה סביב ערכים משותפים של קיימות וסביבה ומגביר את החוסן הקהילתי.

Community Garden

קהילתי וחברתי

הפחתת שינוע מזון ושימוש בחומרי אריזה. שימוש במתודות חקלאיות אקולוגיות מיטיבות עם הסביבה מונעות זיהום קרקע, אוויר ומים וסחיפת קרקעות. יצירת איים אקולוגיים מגדילים את המגוון הביולוגי ומהווים בית גידול לבע"ח והצומח בסביבת העיר.

Beautiful Nature

סביבתי

ייצור מזון נגיש, איכותי, טריא ובריא לתושבי העיר, יצירת ביטחון תזונתי והעלאת המודעות על תזונה וצרכנות בריאה.

Organic Vegetables

תזונתי

עידוד הכלכלה המעגלית והמקומית בקנה מידה קטן, הפיכת העיר מגורם צרכני ליצרני, יצירת מקומות עבודה נוספים בעיר.

Bitcoin

כלכלי

הנגשת ידע ופתרונות פרקטיים, זולים ונגישים לגידול מזון אקולוגי בסביבה העירונית, ומתן כלים לתושבים לחיים מקיימים המפחיתים את טביעת הרגל הפחמנית.

קורס חקלאות6.jpg

חינוך
ולימוד

ניצול השטחים בעיר ועירוב שימושים מעלה את ערכה של העיר ורלוונטי במיוחד למדינות קטנה כמו ישראל, בה השטח מצומצם ביותר ביחס לכמות האוכלוסייה. 

Aerial View of Hospital

ניצול שטח

העלאת המודעות למשבר האקלים ולסוגיות הסביבתיות הבוערות סביבנו, ובעיקרן חקלאות ותזונה, צרכנות ואורח חיים מקיים בעיר.

Climate Protest

מודעות

מתן מענה לרצון האנושי בחיבור לאדמה, הנגשת האפשרות לבילוי בשטח העיר במקום פתוח, שקט, ונקי מרעלים וממסכים.

_1340687 (1).jpg

נפשי

המערכות החקלאיות והאנושיות שאנו בונים שואבים השראה מהפרמקלצ'ר Permanent Agriculture Culture - גישה חקלאית תרבותית המהווה שיטת תכנון סביבתי ופילוסופיה צרכנית המבוססת על תחזוקה של מערכות יצרניות בנות קיימא. 

אנו מגדלים ומלמדים גידול מזון בשילוב של פרקטיקות מהפרמקלצ'ר ומשיטת Grow Bio-Intensive, שיטה לגידול מזון אינטנסיבי בשטחים קטנים המגבירה את המגוון הביולוגי ואת הפוריות של הקרקע.​ אנו מגדלים מזון ללא ריסוסים ודשנים כימיים, עם דגש על תכנון נכון, שימוש מושכל במשאבים, אהבת האדמה והאדם.

79508085_3804416672909078_9194530214770638848_n.jpg

לקריאה נוספת ואתרים מומלצים בנושאי חקלאות עירונית וקיימות

 • צמח השדה: הפרחים וצמחי הבר של ישראל

 • פפירוס- הפורטל הישראלי לגינון

 • משתלת אורגניקו: מידע רחב על גידול צמחי בית ומאכל

 • הטעם שבטבע: המרכז הישראלי לליקוט מקצועי

 • אורי מאיר ציזיק: הנהגת הבריאות

 • הפורטל לחקלאות, טבע וסביבה

 • אקולוגיה וסביבה: כתב עת למדע ומדיניות הסביבה

 • פארק אור: מאמרים מקצועיים בנושא קומפוסט

 • פרמקלצ'ר ישראל

 • סיפורי פרמקלצ'ר מאת טליה שניידר

 • Ecology Action: הארגון לחקלאות ביו-אינטנסיב

 • חקלאות עירונית: ויקיפדיה

 • בידיים- קחו את הקיימות בידיים

bottom of page