top of page
145560515_4546364345380970_1186381152004724308_n_edited.jpg

אנחנו במדיה

כנס פורום דב לאוטמן

במרץ 2021 השתתפנו בכנס השנתי של פורום דב לאוטמן לחינוך, כחלק מתמיכתם בחווה החקלאית-אקולוגית בארי:

קמפיין גיוס המונים

באוגוסט 2021 יצאנו לקמפיין גיוס המונים שאליו נרתמו חברי קהילת חוות בארי, עובדי ואוהבי שבועת האדמה. כל אחד ואחת לקחו על עצמם יעד לגיוס ויחד גייסנו מעל 50,000 ש"ח להמשך פעילות העמותה.

bottom of page