top of page

כנס
קהילות מקיימות

בדרום הארץ פועלות מאות יוזמות סביבה וקיימות מבוססות קהילה. אנחנו נמצאים בכל מקום…

בגינות הקהילתיות והחינוכיות, ביערות המאכל הקהילתיים, בקומפוסטרים השכונתיים, במאבקים הסביבתיים לשמירה על עצים, מניעת זיהומים ושמירה על הבריאות.

אנחנו נמצאות בערים, במרחבים הפתוחים, ביוזמות השטח ובארגונים הממוסדים. 

ביחד אנחנו תנועה גדולה עם כוח השפעה שהולך וגדל 

המשותף לכולנו הוא עשייה פעילה ואמונה בכוח השינוי שלנו –כאזרחיות וכאזרחים, כקהילות, וכתנועה. גם הפעילות אצלנו בחווה מופעלת על ידי צוות העמותה והמתנדבים המסורים שלנו, כי אנו מאמינים בהעצמת מובילים מהקהילה, מתוך מטרה ליצור פרויקטים מקיימים, בהם הקהילה מובילה את העבודה הקהילתית ואת היוזמות שעולות מהשטח.

בתחילת חודש ספטמבר 2023 ערכנו את כנס קהילות מקיימות במרכז לאודר ובחוות בארי כדי להתחבר, להכיר ולחגוג את התנועה הגדולה והמגוונת שאנחנו. המטרה בהתאספות הזו הייתה לשתף ולחלוק את הידע שלנו ולקבל השראה מהצלחות ומהאתגרים שכולנו חולקים, כי בסופו של יום לכולנו יש המון מה ללמוד על הקשר שבין קיימות וקהילה ואיך אנחנו יכולים להגדיל את ההשפעה הסביבתית שלנו. 

תמונות מהכנס

השותפים

ben.png
lshomra.png
eretzir.png
6-150x150.png
haim-vesviva1-150x150.png
eshkol-maaravi-150x150.png
10-150x150.png
haganat-150x150.png
11-150x150.png
8-150x150.png
bottom of page